Aiztur uzbrucēju, kurš ielauzies svešā dzīvoklī

15.februārī ap pulksten 21:50 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļiem Atmodas bulvārī kāda persona cenšoties ielauzties dzīvoklī. Ierodoties notikuma vietā, informācijas sniedzēja paskaidroja, ka persona, kura lauzās minētajā dzīvoklī, uz doto brīdi atrodoties citā dzīvoklī. Piebungājot pie norādītā dzīvokļa durvīm, tās atvēra vīrietis un koridorā bija dzirdama sievietes balss, kas sauca pēc palīdzības. Ieejot dzīvoklī, tajā uz grīdas sēdēja sieviete ar asiņainām rokām un seju, kā arī norādīja uz blakus esošo vīrieti, kurš esot viņu piekāvis, kā arī draudējis izvarot. Tajā brīdī vīrietis palika agresīvs, līdz ar to, lai mazinātu iespējamos draudus apkārtējiem, vīrietis nekavējoties tika aizturēts. Uz notikuma vietu tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts policijas darbinieki. Gaidot NMPD un VP darbinieku ierašanos, pie Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem vērsās sieviete, kura norādīja, ka minētais vīrietis kāpņu telpā esot viņu grūstījis. 1976.gadā dzimušais varmāka nodots Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Kāpās atrod, iespējams, zagtu betona maisītāju

14.februārī ap pulksten 13:00 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka krūmos, kāpu zonā netālu no Zvejnieku alejas atrodoties betona maisītājs. Ierodoties notikuma vietā, persona, kura bija pamanījusi minēto betona maisītāju, norādīja uz vietu, kur tas atrodas. Tā kā tiešā tuvumā netiek veikti nekādi būvdarbi, informācijas sniedzējam un policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas par to, ka šis betona maisītājs, iespējams, ir zagts. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki izsaka pateicību informācijas sniedzējam, kurš, pamanot iespējamo pārkāpumu, nepalika vienaldzīgs un informēja policijas darbiniekus.

Konstatē pārkāpumus divās tirdzniecības vietās

21.janvārī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas darbinieki veica pārbaudi piecās Liepājas tirdzniecības vietās, lai noskaidrotu vai tirdzniecības vietas nepārkāpj Alkoholisko dzērienu aprites likumu un nepārdod alkoholu nepilngadīgām personām. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka divās tirdzniecības vietās nepilngadīgai personai tika pārdoti alkoholiskie dzērieni. Abos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.panta 3.daļas, par ko uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļas darbinieki regulāri apseko tirdzniecības vietas un informē pārdevējus un veikala vadītājus, ka viņiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Apsekojot tirdzniecības vietas papildus arī tiek sniegta informācija par soda apmēriem, pārkāpjot šos noteikumus.

Aiztur vīrieti, kurš uzbruka sievietei

18.janvārī ap pulksten 22:00 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka autobusa pieturvietā Grīzupes ielā kāds vīrietis sitot sievieti. Ierodoties notikuma vietā, tika ievērots vīrietis, kurš pielietoja fizisku spēku pret sievieti, grūstot, metot un sitot viņu. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts. Sieviete tika nodota mediķu aprūpē, savukārt, aizturētais, 1983.gadā dzimušais vīrietis tika nogādāts Valsts policijā lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Notver ķēpātāju

11.janvārī ap pulksten 12:55 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Tirgus ielā, ievēroja jaunieti, kurš ar melnu marķieri apķēpāja elektrības sadales kasti. 2000.gadā dzimušais jaunietis tika aizturēts un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Projekta “Jaunatne drošākai jaunatnei” sanāksme Liepājā aizvadīta

No 10.līdz 12.decembrim Liepājā norisinājās Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States) Projektu atbalsta mehānisma (Project Support Facility) atbalstītā Liepājas pilsētas Pašvaldības projekta “Youth for safer youth” (Jaunatne drošākai jaunatnei) pirmā sanāksme, kura norisinājās kopā ar Baltijas jūras pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities) Drošas pilsētas komisijas (Safe Cities Commission) sanāksmi.

Projekta sanāksmē piedalījās jaunieši un jauniešu pārstāvji no Liepājas, Rīgas, Kauņas (Lietuva) un Espo (Somija), kā arī drošības eksperti no Liepājas, Jelgavas, Jēkabpils, Igaunijas pilsētām Tallinas un Tartu, kā arī no Somijas pilsētām Turku un Lahti. Projektā tiks izstrādāta un veikta Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauja par drošības sajūtu, kā arī par risinājumiem kā to uzlabot jauniešiem pieejamā veidā.

Projekta pirmās sanāksmes laikā jauniešus un drošības ekspertus uzrunāja Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis, kurš akcentēja, ka jauniešu iesaistīšana drošības zināšanu uzlabošanā ir labs risinājums, it sevišķi veicot to plašākā mērogā. Jānis Vilnītis arī atzīmēja veiksmīgo drošības ekspertu sadarbību Baltijas jūras reģiona ietvaros un šādu aktivitāšu nozīmīgumu ikvienas pilsētas drošības veicināšanā. Savukārt, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Novickis novērtēja jauniešu interesi iesaistīties drošības veicināšanas aktivitātēs.

Trīs dienu laikā jaunieši kopā ar drošības ekspertiem analizēja līdz šim veiktās aktivitātes jauniešu drošības pētījumos un secināja, ka jaunieši pēc 18 gadu vecuma bieži uzreiz tiek uzskatīti par pieaugušajiem, līdz ar to mazāk pievēršoties šim vecuma posmam. Šo dienu laikā tika izstrādātas pamatkategorijas, kuras tiks iekļautas jauniešu aptaujā, kā arī par iespējamajiem veidiem, kā vissekmīgāk sasniegtu jauniešus visā Baltijas jūras reģionā, lai aptaujātu pēc iespējas lielāku daļu jauniešu. Papildus tika izstrādātas iestrādes turpmākajai aptaujas anketas izstrādei, kuras izstrāde tiks turpināta izmantojot saziņu virtuālajā vidē.

Aiztur vīrieti, kurš svešā īpašumā sabojājis automašīnu

27.novembrī ap pulksten 18:30 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no īpašumiem Kl.Ukstiņa ielā esot ienākusi neadekvāta persona. Ierodoties notikuma vietā, fakts apstiprinājās. Uz vietas atradās nepiederoša persona reibuma stāvoklī, kura atsakās pamest privāto teritoriju. Papildus tika noskaidrots, ka šī persona arī sabojājusi teritorijā esošo transportlīdzekli (saskrāpēja un sabojāja valsts reģistrācijas numurzīmi). 1962.gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts un nogādāts Valsts policijā lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Dzīvoklī zīdaini atstāj vienu pašu

27.novembrī ap pulksten 18:10 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļiem Toma ielā bez uzraudzības esot atstāts aptuveni sešus mēnešus vecs zīdainis, kurš jau kādas trīs stundas raudot. Ierodoties notikuma vietā kaimiņi norādīja uz dzīvokli, kurā esot zīdainis. Pieejot pie dzīvokļa durvīm, bija dzirdama bērna raudāšana un uz klauvējieniem neviens neatbildēja. Piesaistot Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus, tika iekļūts dzīvoklī un fakts apstiprinājās, dzīvoklī viens pats atradās apmēram sešus mēnešus vecs zīdainis. Bērna māte, 1981.gadā dzimusī sieviete, nebija sazvanāma. Zīdainis pēc mediķu apskates tika nogādāts sociālajā aprūpes centrā, kā arī informācija nodota Bāriņtiesas darbiniekiem.

Aiztur ciemiņu, kurš apzadzis dzīvokļa saimnieku

6.novembrī ap pulksten 13:40 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemts izsaukums par to, ka kādā dzīvoklī Flotes ielā esot ienākuši ciemiņi un viens no ciemiņiem esot apzadzis dzīvokļa saimnieku. Ierodoties notikuma vietā, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekus sagaidīja dzīvokļa saimnieks un norādīja uz vīrieti, kurš gulēja gultā. Dzīvokļa saimnieks paskaidroja, ka gultā guļošais vīrietis esot nozadzis viņam mobilo tālruni, kā arī grasījies iznest arī produktus no ledusskapja. Pamodinot iespējamo vainīgo vīrieti, viņš noliedza, ka esot ņēmis dzīvokļa saimnieka mobilo tālruni. Pārbaudot vīrieša personiskās mantas, pie viņa tika atrasti vairāki mobilie tālruņi un dzīvokļa saimnieks vienu no tiem atpazina kā savu. Veicot mobilā tālruņa satura apskati, visas pazīmes liecināja, ka tas pieder dzīvokļa saimniekam, kurš savu tālruni arī atguva. Papildus, pie iespējamā vainīgā vīrieša tika atrasta pase uz citas personas vārda, kā arī pavēste par ierašanos Valsts policijā. 1987.gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts un nogādāts Valsts policijā lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Slimnīcā aiztur smaržu tirgoni no Moldovas

2.novembrī ap pulksten 10:00 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājas Reģionālajā slimnīcā atrodoties kāda persona, kura traucē slimnīcas personālam darbu un uzbāzīgi piedāvājot iegādāties smaržas. Ierodoties notikuma vietā, tika pamanīta aprakstam atbilstošā persona. Persona norādīja, ka tirgojot smaržas, kā arī bija redzams, ka pie tās atrodas pilna soma ar smaržu kastītēm. Pārbaudot personas datus, 2000.gadā dzimušais vīrietis uzrādīja Moldovas pasi. Vīrietis tika nodots Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.