Kontakti

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Jelgavas iela 48, Liepāja
policija@liepaja.lv

Operatīvais tālrunis: 63420269


View Larger Map

Priekšnieks
Uldis Novickis
63401970

Priekšnieka vietnieks
Ainars Lūsis
63401969

Priekšnieka vietnieks (arī saziņa ar masu medijiem)
Kaspars Vārpiņš
63401981

Priekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos
Jānis Rukmanis
63401977

Dežūrnodaļas priekšnieks
Diāna Fridrihsone
63401974

Administratīvās nodaļas priekšnieks
Gints Krēsla
63401975

Transporta kontroles nodaļas priekšnieks
Mārtiņš Aigars
63401978

Nepilngadīgo lietu nodaļas priekšnieks
Ginta Gailīte
63425855

Galvenā grāmatvede
Daina Karlsone
63401973

Lietvedības un personāla nodaļas priekšnieks
Sindija Kirkovalde
63401971

Administratīvā nodaļa
63401979

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas priekšnieks
Marika Gūža
63420268

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
63401972