Pieņemšanas laiki

Priekšnieks
Uldis Novickis
17.kab.
Tālr. 63401970
Trešdienās 16:00-18:00
Piektdienās 9:00-11:00

Priekšnieka vietnieks
Ainars Lūsis
18.kab.
Tālr. 63401969
Trešdienās 15:00-18:00
Piektdienās 9:00-11:00

Dežūrnodaļas priekšnieks
Diāna Fridrihsone
1.kab.
Tālr. 63401974
Otrdienās 16:00-18:00
Ceturtdienās 11:00-13:00

Administratīvās nodaļas priekšnieks
Gints Krēsla
6.kab.
Tālr. 63401975
Otrdienās 16:00-18:00
Ceturtdienās 10:00-12:00

Transporta kontroles nodaļas priekšnieks
Mārtiņš Aigars
5.kab.
Tālr. 63401978
Pirmdienās 14:00-16:00
Piektdienās 9:00-11:00

Nepilngadīgo lietu nodaļas priekšniece
Ginta Gailīte
2.kab.
Tālr. 63425855
Trešdienās 14:00-16:00
Piektdienās 9:00-12:00

Administratīvā nodaļa
7.kab.
Tālr. 63401979
Katru darba dienu no 15:30-16:30

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas priekšniece
Marika Gūža
10.kab.
Tālr. 63420268
Otrdienās 9:00-12:00
Trešdienās 16:00-18:00

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
9.kab
Tālr. 63401972
Pirmdienās 8:00-15:00
Otrdienās 8:00-15:00
Trešdienās 12:00-18:00
Ceturtdienās 10:00-17:00
Piektdienās 9:00-15:00