LLI-269 “SCAPE”

“Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju”

“The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities”

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija iegūst ķermeņa videokameras
/22.05.2020./

Projekta ietvaros Pašvaldības policijai paredzēta ekipējuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. 2020.gada 22.maijā projekta SCAPE LLI-269 ietvaros Pašvaldības policija ir ieguvusi 50 ķermeņa videokameras, 8 dokstacijas ķermeņa kameru darbības nodrošināšanai un vienu serveri, kurā apkopot ķermeņa videokameru ierakstus.Ķermeņa videokameru iegūšana palīdzēs policijas darbiniekiem fiksēt veiktos pārkāpumus. Tiek plānots, ka šo kameru lietošana uzlabos komunikāciju starp policijas darbiniekiem un sabiedrības locekļiem.


Izgatavots jauns informatīvais plakāts par sabiedrisko kārtību Liepājā
/31.01.2020./

Projekta SCAPE LLI-269 ietvaros ir izgatavoti jauni informatīvie plakāti par sabiedriskās kārtības noteikumiem Liepājā. Informatīvie plakāti veidoti tā, lai tie būtu saprotamāki pēc iespājams lielākam cilvēku skaitam, jo informācija par dažādiem sabiedriskās kārtības noteikumiem pasniegti piktogrammu formā. Drīzumā šos plakātus būs iespējams pamanīt publiskās vietās, kur mēdz pulcēties lielāks cilvēku skaits, it īpaši tūristi.


Projekta vadības darba grupas sanāksme Liepājā
/02.12.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvji devās uz Klaipēdu pie projekta SCAPE LLI-269 partnera – Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes, lai piedalītos vadības darba grupas sanāksmē. Tās laikā tika apspriestas projekta sasniegumi un rezultāti. Sanāksmes laikā tika izstrādāts turpmākais rīcības plāns, kā arī apspriesti projekta pieteikumā paredzētie publiskie iepirkumi un pasākumi.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalās projekta konferencē Palangā un Liepājā
/07.10.2019./

Desmit Liepājas pilsētas Pašvaldības policija darbinieki piedalījās projekta SCAPE LLI-269 konferencē “Moderni publiskie pakalpojumi: pašvaldību un policijas savstarpēja komunikācija un sadarbība”, kura norisinājās no 2019.gada 3.līdz 5.oktobrim Palangā un Liepājā. Konferences ietvaros Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki sniedza prezentācijas par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu, vēsturi, attīstības pasākumiem, sadarbību ar Valsts policiju un velopatruļu darbu, kā arī demonstrēja projekta SCAPE LLI-269 ietvaros iegādāto aprīkojumu.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija iegūst elektrošoka ieročus un aprīkojumu
/17.09.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija 2019.gada 17.septembrī projekta SCAPE LLI-269 ietvaros ir ieguvusi 30 elektrošoka ieročus ar aprīkojumu, vienu elektrošoka ieroča simulācijas aizsargtērpu, 100 elektrošoka ieroča apmācību kārtridžus un 200 elektrošoka ieroča kārtridžus. Pēc instruktoru apmācību veikšanas, Iegūtais aprīkojums tiks izmantots policijas ikdienas darbā.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija iegūst 5 mobilos informācijas stendus
/20.08.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija 2019.gada 20.augustā projekta SCAPE LLI-269 ietvaros ir ieguvusi 5 mobilos informācijas stendus, kuri tiks izmantoti Liepājas iedzīvotāju un viesu informēšanai par dažādiem drošības ieteikumiem un noteikumiem Liepājā. Šie stendi tiks izvietoti vietās, kurās bieži atrodas tūristi, kā arī dažādos masu pasākumos.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki piedalās starptautiskās veloapmācībās policijas darbam
/28.06.2019./

Septiņi Liepājas pilsētas Pašvaldības policija darbinieki, kuri regulāri pilda savus darba pienākumus izmantojot velosipēdus, piedalījās Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes organizētajās apmācībās projekta SCAPE LLI-269 ietvaros, kuras norisinājās 26.un 27.jūnijā. Kopā 30 dalībnieki no visiem projekta partneriem piedalījās divu dienu seminārā, kuru vadīja VAZ Global Netherlands (Community Policing Experts). Semināra laikā tika apgūtas kā teorētiskas, tā arī praktiskas iemaņas velosipēda lietošanai policistu ikdienas darbā.


Liepājas pilsētas Pašvaldības policija iegūst 6 jaunus velosipēdus
/11.06.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija 2019.gada 11.jūnijā, projekta SCAPE LLI-269 ietvaros ir ieguvusi 6 jaunus velosipēdus, kuri tiks izmantoti velopatruļās pa Liepājas veloceliņiem un parkiem. Papildus ir plānotas kopīgas velopatruļas ar Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem.


Projekta vadības darba grupas sanāksme Liepājā
/04.02.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā notika projekta SCAPE LLI-269 vadības darba grupas sanāksme, kuras laikā tika apspriesti projekta pirmā posma sasniegumi un rezultāti. Sanāksmes laikā tika izstrādāts turpmākais rīcības plāns, apspriesti projekta pieteikumā paredzētie publiskie iepirkumi un pasākumi.


Aizvadīts seminārs Klaipēdā par policijas palīgu aktivitātēm un tiesisko pamatu /12.-13.10.2018./

Viens no galvenajiem projekta “SCAPE” LLI-269 projekta mērķiem ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas apgabalos, nostiprinot policijas un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti. Tādēļ 2018.gada 12.un 13.oktobrī Klaipēdas apgabala Galvenais policijas komisariāts organizēja semināru pašvaldību ierēdņiem un brīvprātīgo policistu palīgiem. Semināra laikā tika sniegta informācija, lai papildinātu zināšanas par psiholoģiju, fizisko sagatavotību, psihotropām vielām un kā atpazīt personas, kuras tās lietojušas, kā arī par policijas palīgu tiesisko pamatu Lietuvā. Semināra galvenais uzdevums bija pienācīgi apmācīt un instruēt policijas atbalstītājus, kuri tādējādi spēs efektīvāk palīdzēt policijas darbiniekiem nodrošināt sabiedrības drošību projekta teritorijā.Seminārā Klaipēdā piedalījās 30 dalībnieki – policijas amatpersonas, pašvaldību pārstāvji no Klaipēdas, Palangas un Liepājas, kā arī Lietuvas policijas brīvprātīgie policistu palīgi.Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti.

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība Lietuvas policijas organizētajās mācībās par velosipēdu zādzībām;
 • Apmācību organizēšana par elektrošoka ieroču izmantošanu;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Velosipēdi pašvaldības policijas patruļdienestam;
  • Elektrošoka ieroči;
  • Ķermeņa kameras;
  • Informatīvie stendi;
  • Velosipēdu novietnes publiskajā pludmalē.

Projekta partneri:

 • Palangas pašvaldība (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde;
 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde.

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. Ņemot vērā Eiropas mērogā īstenotos drošības pasākumus ar esošo aprīkojumu Pašvaldības policija nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības drošību. Projektā paredzēts piesaistīt vietējā mēroga  un ārvalstu ekspertus no Nīderlandes un Vācijas.

Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/