LLI-269 “SCAPE”

“Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju”

“The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities”

Projekta vadības darba grupas sanāksme Liepājā
/04.02.2019./

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā notika projekta SCAPE LLI-269 vadības darba grupas sanāksme, kuras laikā tika apspriesti projekta pirmā posma sasniegumi un rezultāti. Sanāksmes laikā tika izstrādāts turpmākais rīcības plāns, apspriesti projekta pieteikumā paredzētie publiskie iepirkumi un pasākumi.


Aizvadīts seminārs Klaipēdā par policijas palīgu aktivitātēm un tiesisko pamatu /12.-13.10.2018./

Viens no galvenajiem projekta “SCAPE” LLI-269 projekta mērķiem ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas apgabalos, nostiprinot policijas un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti. Tādēļ 2018.gada 12.un 13.oktobrī Klaipēdas apgabala Galvenais policijas komisariāts organizēja semināru pašvaldību ierēdņiem un brīvprātīgo policistu palīgiem. Semināra laikā tika sniegta informācija, lai papildinātu zināšanas par psiholoģiju, fizisko sagatavotību, psihotropām vielām un kā atpazīt personas, kuras tās lietojušas, kā arī par policijas palīgu tiesisko pamatu Lietuvā. Semināra galvenais uzdevums bija pienācīgi apmācīt un instruēt policijas atbalstītājus, kuri tādējādi spēs efektīvāk palīdzēt policijas darbiniekiem nodrošināt sabiedrības drošību projekta teritorijā.Seminārā Klaipēdā piedalījās 30 dalībnieki – policijas amatpersonas, pašvaldību pārstāvji no Klaipēdas, Palangas un Liepājas, kā arī Lietuvas policijas brīvprātīgie policistu palīgi.Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti.

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība Lietuvas policijas organizētajās mācībās par velosipēdu zādzībām;
 • Apmācību organizēšana par elektrošoka ieroču izmantošanu;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Velosipēdi pašvaldības policijas patruļdienestam;
  • Elektrošoka ieroči;
  • Ķermeņa kameras;
  • Informatīvie stendi;
  • Velosipēdu novietnes publiskajā pludmalē.

Projekta partneri:

 • Palangas pašvaldība (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde;
 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde.

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. Ņemot vērā Eiropas mērogā īstenotos drošības pasākumus ar esošo aprīkojumu Pašvaldības policija nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības drošību. Projektā paredzēts piesaistīt vietējā mēroga  un ārvalstu ekspertus no Nīderlandes un Vācijas.

Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/