Tagad

Liepājas Pašvaldības policija ir bruņota, pusmilitarizēta pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, darbojas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.policijas_eka

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ir Liepājas domes struktūrvienība. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbību nosaka Latvijas Republikas likums “Par policiju” un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas nolikums, Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi.dezurgrupa_8

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ir Liepājas pilsētas pašvaldības patstāvīga iestāde, kas, risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policiju un citām tiesībsargājošajām institūcijām.random_4

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai ir sava devīze “Gods kalpot Liepājai!” un karogs, kurš 2000.gadā tika iesvētīts Sv.Trīsvienības baznīcā.tuvcina

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas nolikumā ir izdalīti pieci galvenie uzdevumi:
– nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
– novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
– atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
– normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu noteikto pienākumu izpildē;
– atbilstoši savai kompetencei piemērot administratīvos sodus.random_3

Īpaši jāuzsver nepieciešamība sadarboties ar pilsētas iedzīvotājiem, tādā veidā veicinot sabiedrības uzticēšanos tiesībsargājošajām institūcijām.

Papildus ikdienas darbiem, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki nodrošina sabiedrisko kārtību dažādos masu pasākumos Liepājā, piemēram, mūzikas festivālos, dažādos sporta pasākumos, gadatirgos, piketos, gājienos, Jaunā gada sagaidīšanas svētkos un citos pasākumos.random_9

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija atrodas Jelgavas ielā 48. Liepājas pilsētas  Pašvaldības policijā strādā 116 darbinieki. Policijas rīcībā 23 automašīnas (no kurām 3 ir elektromobīļi), 6 velosipēdi, sakaru līdzekļu vienības, speciālie līdzekļi un kaujas ieroči.