Analītiskā nodaļa

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskās nodaļas uzdevumi ir veikt dienesta pārbaudes Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar citām institūcijām, nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu aprites ierobežošana, kā arī statistikas datu apkopošana un analizēšana.nelegalais_alko