Pie jauniešiem atrod apreibināšanās ierīci un nezināmas izcelsmes augu valsts maisījumu

24.aprīlī ap pulksten 13:40 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Ezera ielā, ievēroja trīs personas, kuras ar savu uzvedību piesaistīja Pašvaldības policijas darbinieku uzmanību. Apsekojot vietu, kur atradās šīs trīs personas, tika konstatēts, ka pie vienas personas kājām atrodas paštaisīta ierīce narkotisko vielu lietošanai, kā arī folija vīstoklis un caurspīdīgs maisiņš ar nezināmas izcelsmes augu valsts maisījumu, kas iespējams satur narkotiskās vai psihotropās vielas. Viena no personām arī atzinās, ka ir izmantojis šo ierīci apreibināšanās nolūkos. 2001.un divi 1991.gadā dzimušie vīrieši nodoti Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Notver ķēpātāju

7.aprīlī ap pulksten 17:10 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Kuršu ielā kāda persona apzīmējot ēkas sienu. Ierodoties notikuma vietā, fakts apstiprinājās. 1987.gadā dzimis vīrietis ar sarkanu krāsu apķēpāja ēkas fasādi. Veicot personas mantu apskati, pie tās tika atrastas vairākas krāsu tūbiņas. Uz vietas tika piesaistīti arī Valsts policijas darbinieki lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Policists no darba brīvajā laikā noķer divus ķēpātājus

30.martā ap pulksten 19:00 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieks, no darba brīvajā laikā, Eduarda Tisē ielā ievēroja divas personas, kuras ar krāsas baloniņu apķēpāja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas sienu. Pēc patrulējošo darbinieku ierašanās, noskaidrojās, ka abi ķēpātāji ir 2010.un 2012.gadā dzimuši zēni. Par minēto gadījumu informēti abu zēnu vecāki un uzsākta administratīvā lietvedība.

Soda jaunieti par smēķēšanas šķidruma nodošanu nepilngadīgajiem

25.martā ap pulksten 16:20 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemts izsaukums no tirdzniecības centra Jaunā Ostmalā, kur apsardzes darbinieks konstatējis faktu, ka pilngadīga persona nodod lietošanā nepilngadīgām personām smēķēšanai domātu šķidrumu. Ierodoties notikuma vietā, 2001.gadā dzimušais jaunietis atzina, ka esot nopircis savām nepilngadīgajām paziņām smēķēšanai paredzēto šķidrumu. Viņam sastādīts protokols pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.panta trešās daļas par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, par ko izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro.

Notver kūlas dedzinātājus

25.martā ap 14:15 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka netālu no Kapsēdes ielas divas personas dedzinot pērno zāli. Ierodoties notikuma vietā, Kapsēdes ielā esošā uzņēmuma apsargi norādīja uz vietu, kur deg kūla. Uz vietas policijas darbiniekus sagaidīja četras personas un viena no tām norādīja uz diviem jauniešiem, kuri dedzinājuši pērno zāli. 1994.un 1989.gadā dzimušie kūlas dedzinātāji tika aizturēti un nogādāti Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanai pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtās daļas – par kūlas dedzināšanu. Par šāda veida pārkāpumu fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 280 līdz 700 eiro. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsaka pateicību notikuma aculieciniekiem.

IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību, 12.martā, Latvijas Republikas Krīzes vadības padome paziņoja par ārkārtas situāciju Latvijā un pasākumu ierobežošanu līdz 14.aprīlim.

Šajā sakarā vēlamies paziņot, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policija turpina pildīt savus pienākumus, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Iedzīvotāji ir aicināti izvērtēt policijas izsaukšanas nepieciešamību, kā arī neizmantot tālruni 63420269 kā uzziņu tālruni, kur iegūt informāciju par COVID-19, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās.

Izsaukumu saņemšanas gadījumos prioritāte būs tiem izsaukumiem, kuri būs saistīti ar draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai. Iepriekš nozīmētu lietu izskatīšana klātienē tiek pārcelta pagaidām līdz 14.aprīlim vai līdz laikam, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija Latvijā.

Piekļuve Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkā ir ierobežota. Ja tas ir iespējams, lūdzam risināt aktuālos jautājumus attālināti, izmantojot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv), kā arī saziņai izmantojot pašvaldības policijas oficiālo e-pastu: policija@liepaja.lv!

Bet, ja nepieciešama tūlītēja pašvaldības policijas palīdzība, zvanīt – 63420269!

Iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19 var, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informatīvo tālruni 67387661. Plašāku informāciju var lasīt arī SPKC mājaslapā:

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757.

Saudzēsim sevi, savus tuvos un cilvēkus sev apkārt!


Sakarā ar ārkārtējo situāciju, mainīta kārtība kā iesniegt iesniegumus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā.

Pašvaldības policijā iesniegt iesniegumus iespējams:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV – 3401;
  • sūtot elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu – uz Pašvaldības policijas elektronisko pasta adresi policija@liepaja.lv
  • atstāt iesniegumu Pašvaldības policijas ēkas 1.stāva pastkastītē (Iesnieguma veidlapas pieejamas pirmajā stāvā).

Nepieciešamības gadījumā ar sazināties pa tālruņiem 634 258 56 vai 634 019 68.

Pateicoties autobusa šofera acīgumam, noklīdis zēns nogādāts pie mātes

8.martā ap 18:20 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka maršruta autobusā, atrodoties apmēram 9 gadus vecs zēns bez pieaugušajiem. Ierodoties notikuma vietā, pie Dienvidu kapsētas, autobusa šoferis norādīja uz zēnu. Veicot pārrunas ar zēnu, tika noskaidrots, ka 2010.gadā dzimušais zēns esot devies uz mājām no draugu apmeklēšanas, taču iekāpis nepareizajā autobusā. Pārrunu laikā tika noskaidrots, ka zēna māte atrodas slimnīcā kopā ar jaunāko māsu. Pārbaudot informāciju, fakts apstiprinājās. Zēns tika nogādāts un dotos mātei.

CASCADE projekta Vidusposma pārskats

CASCADE – Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību – ir unikāls un inovatīvs projekts, lai uzlabotu sabiedrības noturību pilsētās, kā arī vispārējo makroreģionālo noturību krīzes situācijās. CASCADE apvieno civilās aizsardzības speciālistus un klimata pārmaiņu adaptācijas ekspertus, lai kopīgi cīnītos pret klimata pārmaiņu sekām.

CASCADE projekta mērķis ir pielāgot esošo riska novērtēšanas metodoloģiju klimata pārmaiņu kontekstam un pielāgot to vietējam līmenim. Šī metodika tiks izmantota apmācībā, kas paredzēta pilsētas ierēdņiem, kuri ir atbildīgi par civilo aizsardzību. CASCADE cenšas arī uzsākt visa reģiona politisko dialogu par ANO Sendai katastrofu riska samazināšanas sistēmu kā efektīvu platformu starpnozaru sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem un labākai politikas saskaņotībai klimata riska novērtējumos. Projektā ir iesaistīti deviņi partneri, kas pārstāv septiņas Baltijas jūras reģiona valstis. CASCADE materiāli un rezultāti ir izmantojami visās Baltijas jūras reģiona valstīs, un projekta beigās tie būs pieejami viegli lietojamā tiešsaistes rīkā projekta vietnē.

CASCADE projekts ir publicējis līdzšinējos projekta atklājumus un rezultātus (līdz 2020.gada februārim) e-publikācijā “Starpposma pārskats – starpnozaru sadarbība klimata adaptācijā un attīstībā”. Tas ir paredzēts kā novatoriska veida piemērs, kā reaģēt uz izaicinājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, izmantojot starpnozaru pieeju. – Lasiet pārskatu (angļu valodā) šeit: https://www.cascade-bsr.eu/materials/Publications

Notver ķēpātāju

29.februārī ap 19:50 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Zirņu ielā, ievēroja vīrieti, kurš ar melnu krāsu apķēpāja baltu ēkas sienu. Ievērojot Pašvaldības policijas darbiniekus, vīrietis steidzās prom. Pieejot pie vīrieša, viņš pie zemes nometa melnās krāsas flakonu. Veicot personas mantu apskati tika konstatēts, ka vīrieša mugursomā atrodas vēl divi krāsu flakoni. 1994.gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

Aiztur uzbrucēju, kurš ielauzies svešā dzīvoklī

15.februārī ap pulksten 21:50 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļiem Atmodas bulvārī kāda persona cenšoties ielauzties dzīvoklī. Ierodoties notikuma vietā, informācijas sniedzēja paskaidroja, ka persona, kura lauzās minētajā dzīvoklī, uz doto brīdi atrodoties citā dzīvoklī. Piebungājot pie norādītā dzīvokļa durvīm, tās atvēra vīrietis un koridorā bija dzirdama sievietes balss, kas sauca pēc palīdzības. Ieejot dzīvoklī, tajā uz grīdas sēdēja sieviete ar asiņainām rokām un seju, kā arī norādīja uz blakus esošo vīrieti, kurš esot viņu piekāvis, kā arī draudējis izvarot. Tajā brīdī vīrietis palika agresīvs, līdz ar to, lai mazinātu iespējamos draudus apkārtējiem, vīrietis nekavējoties tika aizturēts. Uz notikuma vietu tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts policijas darbinieki. Gaidot NMPD un VP darbinieku ierašanos, pie Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem vērsās sieviete, kura norādīja, ka minētais vīrietis kāpņu telpā esot viņu grūstījis. 1976.gadā dzimušais varmāka nodots Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.