Izsoles

2019.gada 6.marts

Liepājas pilsētas pašvaldības policija izsludina kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Liepājas pilsētas pašvaldības policija izsludina sekojošas kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu:

1) TRANSPORTLĪDZEKĻA marka – VW; modelis – CADDY; valsts reģistrācijas Nr. EP 6862, izlaiduma gads – 2002, motora tilpums – 1390cm³, odometra rādījums – 244088 km, degviela – benzīns, krāsa – balta. Tehniskā apskate līdz 24.05.2018.gadam.
TRANSPORTLĪDZEKLIS tiek atsavināts pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro). Samaksa tiek veikta euro valūtā.
TRANSPORTLĪDZEKLIS ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī, virsbūves ārējiem paneļiem ir korozijas pēdas un krāsojuma bojājumi, ir bojāts labais priekšējais spārns, priekšējā valsts numura zīme, labās durvis un labais slieksnis, kā arī kravas nodalījuma grīdai ir pastiprinātas korozijas pēdas. Transporta līdzeklim ir nepieciešams motora remonts, jo kaitīgo izmešu daudzums izplūdes gāzēs pārsniedz normatīvos paredzēto, un to daudzumu, veicot regulēšanas darbus, nav iespējams samazināt. Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

2) TRANSPORTLĪDZEKĻA marka – VW; modelis – CADDY; valsts reģistrācijas Nr. EP 6864, izlaiduma gads – 2002, motora tilpums – 1390cm³, odometra rādījums – 218925 km, degviela – benzīns, krāsa – balta.  Tehniskā apskate līdz 01.08.2018.gadam.
TRANSPORTLĪDZEKLIS ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī, virsbūves ārējiem paneļiem ir korozijas pēdas un krāsojuma bojājumi, ir bojāts labais priekšējais spārns, priekšējā valsts numura zīme, priekšējais bamperis un labais slieksnis, kā arī kravas nodalījuma grīdai ir caurejoša korozija. Transporta līdzeklim ir nepieciešams motora remonts, jo kaitīgo izmešu daudzums izplūdes gāzēs pārsniedz normatīvos paredzēto, un to daudzumu, veicot regulēšanas darbus, nav iespējams samazināt .Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.
TRANSPORTLĪDZEKLIS tiek atsavināts pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro). Samaksa tiek veikta euro valūtā.

3) TRANSPORTLĪDZEKĻA marka – AUDI; modelis – A6; valsts reģistrācijas Nr. DS 7498, izlaiduma gads – 1995, motora tilpums – 2800 cm³, odometra rādījums – 455753 km, degviela – benzīns, krāsa – ķiršu.  Tehniskā apskate līdz 21.03.2019.gadam.
TRANSPORTLĪDZEKLIS ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī, virsbūves ārējiem paneļiem ir korozijas pēdas un krāsojuma bojājumi, ir bojāts aizmugurējais bamperis un dekoratīvās uzlikas TRANSPORTLĪDZEKĻA sāniem. TRANSPORTLĪDZEKĻA virsbūvei ir nepieciešama pārkrāsošana, TRANSPORTLĪDZEKLIM ir nepieciešams motora un barošanas sistēmas remonts, jo ir palielināts degvielas patēriņš.
TRANSPORTLĪDZEKLIS tiek atsavināts pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 400,00 (četri simti euro). Samaksa tiek veikta euro valūtā.

4) TRANSPORTLĪDZEKĻA marka – AUDI; modelis – A6; valsts reģistrācijas Nr. DN 9779, izlaiduma gads – 1994, motora tilpums – 2600 cm³, odometra rādījums – 434874 km, degviela – benzīns, krāsa – pelēka.
TRANSPORTLĪDZEKLIS ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī, virsbūves ārējiem paneļiem ir korozijas pēdas un krāsojuma bojājumi, ir bojāts priekšējais bamperis, aizmugurējais bamperis un dekoratīvās uzlikas TRANSPORTLĪDZEKĻA sāniem. TRANSPORTLĪDZEKLIM ir nepieciešams motora un remonts, jo motoram ir palielināts eļļas patēriņš.
TRANSPORTLĪDZEKLIS tiek atsavināts pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 400,00 (četri simti euro). Samaksa tiek veikta euro valūtā.

Pretendentiem, kuri vēlas pirkt TRANSPORTLĪDZEKLI, jāiesniedz šādi dokumenti Liepājas pilsētas pašvaldības policijā, Jelgavas ielā 48, 15. kabinetā, sākot no 2019.gada 11.marta līdz 15.martam no plkst.9:00 līdz 16:00:

  • fiziskai personai: pieteikums par TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanu par brīvu cenu, norādot piedāvāto TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanas cenu, kura nav zemāka par nosacīto; pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);
  • juridiskai personai: pieteikums par TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanu par brīvu cenu, norādot piedāvāto TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanas cenu, kura nav zemāka par nosacīto;

Ja noteiktajā termiņā, TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par TRANSPORTLĪDZEKĻA pircēju un izsniedz pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu. Pircējs 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām paraksta pirkuma līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldības policiju. Pirkuma līgumu var noslēgt, ja ir veikta pilnīga pirkuma maksas samaksa.

Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk kā viens pieteikums TRANSPORTLĪDZEKĻA pirkšanai par brīvu cenu, Liepājas pilsētas pašvaldības policija 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām starp pieteikuma iesniedzējiem rīko rakstveida izsoli ar augšupejošu soli.

TRANSPORTLĪDZEKLI var novērtēt darba dienās Jelgavas ielā 48, iepriekš vienojoties par  apskates laiku ar Pašvaldības policijas priekšnieka palīgu saimnieciskajos jautājumos J.Rukmani, pa tālruni – 29129320.

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa VW CADDY ar valsts reģistrācijas NR.EP 6862 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa VW CADDY ar valsts reģistrācijas NR.EP 6864 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa AUDI A6 ar valsts reģistrācijas NR.DS 7498 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa AUDI A6 ar valsts reģistrācijas NR.DN 9779 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi


2016.gada 9.maijs

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Lēmums Nr.1-3/36
Par automašīnas VW CADDY, v/n EP 6863 pārdošanas par brīvu cenu rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.87 “Par automašīnas atsavināšanu” un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas autotransporta pārdošanas par brīvu cenu komisijas sēdes protokolu Nr.88 no 2016.gada 5.maija.

NOLEMJ: Apstiprināt pārdošanas par brīvu cenu rezultātus automašīnai VW Caddy ar v/n EP 6863 un noteikt pārdošanas cenu 180 eiro (simt astoņdesmit eiro) apmērā.


2016.gada 19.aprīlis

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina kustamās mantas pardošanu par brīvu cenu

Liepājas pilsētas pašvaldības policija izsludina sekojošas kustāmās mantas pārdošanu par brīvu cenu: Kustāmais īpašums –  kravas furgons VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863, Šasijas Nr. WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija 2002.gadā, motora tips – benzīns.

Automašīna tiek atsavināta pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 180 (simts astoņdesmit eiro). Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, bojāts priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora remonts, jo izmešu daudzums izplūdes gāzes pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

Plašāka informācija, reģistrācija un pieteikumi  par atsavināmo kustāmo mantu iesniedzami Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Jelgavas iela 48, 12.kabinetā, līdz 2016.gada 3.maija plkst. 17:00.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ”Kustamās mantas – Automašīnas VW Caddy atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi”

Kontaktpersona: Jānis Rukmanis tālr.29129320


2015.gada 21.oktobris

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Lēmums Nr.1-3/49
Par automašīnas VW CADDY, v/n EP 6863 pārdošanas par brīvu cenu rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.314 no 09.07.2015. “Par automašīnas atsavināšanu” un Liepājas pilsētas domes vēstuli Nr.336643/2.1.10./328717 no 20.08.2015. “Par a/m VW Caddy pārdošanu”, ir notikusi automašīnas VW CADDY, v/n EP 6863 pārdošanas par brīvu cenu procedūra.

NOLEMJ: Automašīnas VW CADDY ar v/n EP 6863 atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu atzīt par nenotikušu, pamatojoties uz to, ka nav pieteicies neviens pretendents.


 2015.gada 15.septembris

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina sekojošas kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu:
Kustamais īpašums – kravas furgons VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863, šasijas Nr.WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija 2002.gadā, motora tips – benzīns.

Automašīna tiek atsavināta, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 504,21 (pieci simti četri eiro un divdesmit viens cents) bez PVN. Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, bojāts priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora remonts, jo izplūdes gāzes izmešu daudzums pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

Plašāka informācija pieejama un iesniegumi par atsavināto kustamo mantu iesniedzami Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Jelgavas ielā 48, līdz 2015.gada 15.oktobrim plkst.17:00.

Noteikumi:
Noteikumi par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu;
Izsoles noteikumi.

Kontaktpersona: Jānis Rukmanis, 29129320.


2015.gada 11.augusts

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Lēmums Nr.1-3/40
Par automašīnas VW CADDY, v/n EP 6863 pārdošanas par brīvu cenu rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.314 no 09.07.2015. “Par automašīnas atsavināšanu”, ir notikusi automašīnas VW CADDY, v/n EP 6863 pārdošanas par brīvu cenu procedūra.

NOLEMJ: Automašīnas VW CADDY ar v/n EP 6863 atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu atzīt par nenotikušu, pamatojoties uz to, ka nav pieteicies neviens pretendents.


2015.gada 3.augusts

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija izsludina sekojošas kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu:
Kustamais īpašums – kravas furgons VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863, šasijas Nr.WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija 2002.gadā, motora tips – benzīns.

Automašīna tiek atsavināta, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 504,21 (pieci simti četri eiro un divdesmit viens cents) bez PVN. Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, bojāts priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora remonts, jo izplūdes gāzes izmešu daudzums pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

Plašāka informācija un iesniegumi par atsavināto kustamo mantu iesniedzami Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Jelgavas ielā 48, 12.kabinetā, līdz 2015.gada 10.augustam plkst. 17:00.

Noteikumi:
Noteikumi par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu;
Izsoles noteikumi.

Kontaktpersona: Jānis Rukmanis, 29129320.