LLI-451 “SCAPE II”

“Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm”

“The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities”

Projekta ietvaros iegādāti kevlara cimdi
/30.06.2021./

2021.gada 30.jūnijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemti projekta ietvaros iegādātie kevlara cimdi, lai uzlabotu pašvaldības policistu drošību, pasargājot no iespējamām traumām. Iegādātie kevlara cimdi tiks lietoti ikdienas darbā.


Projekta “SCAPE II” kārtējā vadības darba grupas sanāksme tiešsaistes formā
/30.06.2021./

2021.gada 30.jūnijā norisinājās projekta “SCAPE II” kārtējā vadības darba grupas sanāksme. Līdzīgi kā iepriekš, sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežojumiem Latvijā un Lietuvā, šī sanāksme norisinājās tiešsaistes formā. Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar līdz šim paveikto, kā arī vienojās par turpmāko projekta norisi un aktivitātēm. Pagaidām izmaiņas nav plānotas. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija informēja par aktualitātēm saistībā par projektā paredzētajiem iepirkumiem.


Projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme tiešsaistes formā
/11.12.2020./

2020.gada 11.decembrī norisinājās projekta “SCAPE II” vadības darba grupas sanāksme. Sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežojumiem Latvijā un Lietuvā, šī sanāksme norisinājās tiešsaistes formā. Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar līdz šim paveikto, kā arī vienojās par turpmāko projekta norisi un aktivitātēm. Pagaidām izmaiņas nav plānotas.Projekta "SCAPE II" vadības grupas sanāksme tiešsaistē


Uzsākts projekts “SCAPE II” ar partneru pirmo sanāksmi tiešsaistes režīmā
/10.09.2020./

2020.gada 10.septembrī ar partneru tiešsaistes sanāksmi tika uzsākta projekta “SCAPE II” realizēšana. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta plānotā norise un aktivitātes.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionā: Klaipēdas apgabalā Lietuvā un Kurzemes reģionā Latvijā, uzlabojot darbinieku prasmes Palangas un Liepājas pilsētu pašvaldībās, Klaipēdas apgabala policijas departamentā un Latvijas valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, izmantojot  mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu, tādu kā automātiskās numuru zīmju nolasīšanas kameras, rāciju sistēmu, mobilās drošības kameras, elektriskos kvadriciklus, digitālo rāciju sistēmu, Kevlara cimdus, bruņu vestes, nakts redzamības binokļus un komunikācija un sadarbība starp policiju un pašvaldībām Klaipēdas un Kurzemes reģionos. Projekta laikā tiks rīkotas apmācības policistiem un policijas palīgiem, kā izmantot un pielietot video novērošanas kameras. Tās vadīs vietējie un ārvalstu instruktori un lektori. Plānota pieredzes apmaiņa policistiem, to palīgiem un brīvprātīgajiem, kā arī praktiskās demonstrācijas apmācībās un semināros.

Projekts plānots kā veiksmīgs turpinājums projektam “SCAPE” (LLI-269), kur tika iegādāti videi draudzīgi transportlīdzekļi, sakaru, aizsardzības un tehniskie rīki, organizētas kopējas noderīgas praktiskās apmācības Liepājā un Klaipēdā.

Projekta ietvaros LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” plāno veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība projekta partneru organizētajās mācībās;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Digitālās rāciju sistēmas izveide;
  • Kevlara cimdu iegāde;
  • Bruņu vestu iegāde.

Projekta partneri:

 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • .Palangas pašvaldība (LT).

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma un aprīkojuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti. Ņemot vērā Eiropas mērogā īstenotos drošības pasākumus ar esošo aprīkojumu Pašvaldības policija nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības drošību.

Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-451-the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities-scape-ii/