Analītiskā nodaļa

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskās nodaļas uzdevumi ir veikt Pašvaldības policijas darbinieku rīcības pārbaudes pēc tam kad ir policija saņēmusi ziņas par to, ka policijas darbinieki ir rīkojušies prettiesiski. Tad arī nodaļas pienākums ir veikt procesuālās darbības, lai noskaidrotu vai darbinieku rīcība ir bijusi prettiesiska vai tiesiska. Nodaļas uzdevumos ietilpst arī statistikas datu apkopošana un analizēšana, kā arī to darbinieku rīcību analizēšana un atzinumu sagatavošana, kad konstatēta prettiesiska rīcība. Papildus nodaļas uzdevums ir arī veicināt sadarbību ar citām institūcijām.