LLI-441 “ONLY SAFE!”

“Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”

“Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme”

Uzsākts projekts “ONLY SAFE!” ar partneru pirmo sanāksmi tiešsaistes režīmā
/25.09.2020./

2020.gada 25.septembrī ar partneru tiešsaistes sanāksmi tika uzsākta projekta “ONLY SAFE!” realizēšana. Sanāksme tiešsaistes platformā tika izvēlēta dēļ vīrusa izplatības ierobežojumiem. Sanāksmes laikā tika apspriesta projekta plānotā norise un aktivitātes.


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā.

Projekta ietvaros LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” plāno veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība projekta partneru organizētajās mācībās;
 • Pašvaldības policijas ekipējuma nodrošināšana:
  • Apvidus auto iegāde;
  • Speciāli glābšanas aprīkojuma komplekti glābšanai no ūdenstilpēm kā vasarā, tā arī ziemā.

Projekta partneri:

 • Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (LV);
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • Neringas pašvaldības administrācija (LT);
 • Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT).

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Pašvaldības policijas ekipējuma un aprīkojuma modernizācija, tādejādi uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti.

Projekta “Only safe!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/